Powrót do strony ZG NSZZPPNajnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY 2012r.
KOMUNIKATY 2011r.
 
NSZZ POLICJANTÓW
NSZZ FiPW
NSZZ FSG
ZZS FLORIAN
 
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
PRAWO-SEJM
SPORY ZBIOROWE
 
Inne
GALERIA XX LECIE
GALERIA Sztandar
URZĘDY CENTRALNE
CIEKAWE STRONY

 

Inne Związki 
 

AKTUALNOŚCI !!!
 

 

NIECH TEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ WIGILIJNY

PRZYNIESIE MOC RADOŚCI I SZCZĘŚCIA
A NADCHODZĄCE BOŻE NARODZENIE
WRAZ Z NOWYM 2015 ROKIEM
STANĄ SIĘ CHWILĄ I CZASEM SPEŁNIENIA MARZEŃ
 
czego w imieniu własnym i Zarządu Głównego

życzy

 Krzysztof Hetman

Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

10-12-2014

09-10 grudnia 2014 roku

 

KOMUNIKAT ZG NSZZ PP

 

       W dniach 09-10 grudnia 2014 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Spotkanie rozpoczęto od podsumowania i dyskusji nad Uchwałami i Stanowiskami z zakończonego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w Karpaczu, w tym przyjęcia ostatecznego kształtu i sposobu realizacji zgłoszonych wniosków.

02-12-2014

02 grudnia 2014

Minister Teresa Piotrowska spotkała się ze związkami zawodowymi

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, a także Służby Więziennej. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z postulatem wypłaty waloryzacji uposażeń za lata 2009-2014, zmianą zasad naliczania dodatku stażowego, a także budżetami służb w 2015 r.

14.11.2014

14 listopada 2014

 

Komunikat Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

        W dniu 14 listopada 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych ...

28.10.2014

28 października 2014

Spotkanie założycielskie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dot. m.in. płatnych nadgodzin

       W dniu 28 października 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie "Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy i Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej",

 

październik 2014

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

W ramach uzgodnień członków wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów reprezentowany przez: adw. dr Martę Derlatka Kancelaria Adwokacka złożył wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Z 2004 r. Nr 8 poz. 67 ze zm.) art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (...)

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) oraz Europejską Kartą Społeczną (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67)

*tekst wniosku do pobrania ze strony NSZZ FSG

 

15-17.10.2014

15-17 października 2014 roku

 

Sprawozdawczo-Wyborczy

Krajowy Zjazd Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Karpacz 2014 rok

Dokonano wyboru nowych władz Związku w skład, których wchodzą:

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący         - Krzysztof HETMAN                - KG PSP Warszawa

Wiceprzewodniczący  - Paweł BOREK                      - KP PSP Ostrowiec Św.

Wiceprzewodniczący  - Jolanta BARCZYK                - KP PSP Szczecinek

Sekretarz                   - Jolanta PUK                        - KM PSP Zielona Góra

Skarbnik                    - Zbigniew ROGODZIŃSKI   - KM PSP Konin       

Członek Zarządu        - Alicja STOPCZAŃSKA       - KM PSP Wrocław

Członek Zarządu        - Sławomir STEFAŃSKI       - KP PSP Chełmno

Członek Zarządu        - Piotr GZIK                          - KM PSP Łódź

Członek Zarządu        - Andrzej LISIECKI                - KW PSP Warszawa

Członek Zarządu        - Jacek PRZYBYLSKI           - KP PSP Brzeg

Członek Zarządu        - Grzegorz LISOWSKI          - KW PSP Białystok

Członek Zarządu        - Piotr GUDALEWSKI           - KW PSP Gdańsk

Członek Zarządu       - Jacek BAŻAN                        - KP PSP Wodzisław Śl.

Członek Zarządu       - Katarzyna RYKACZEWSKA - KM PSP Szczecin

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący            - Zbigniew KUŹMA           - KP PSP Trzebnica

Członek Komisji            - Grzegorz SZYMAŃSKI    - KM PSP Poznań     

Członek Komisji            - Andrzej DRZEWIECKI     - KP PSP Turek

 

 

 

01 października 2014 roku

 

Komunikat FZZ Służb Mundurowych

 

      (...)Federacja ZZ SM postanowiła skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii zbadania konstytucyjności art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.). Z uwagi na wymogi formalno-prawne w imieniu służb mundurowych wchodzących w skład Federacji wniosek zostanie złoży przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.(...)

 

15 września 2014 roku

 

Komunikat FZZ Służb Mundurowych

 

      11 września 2014 roku w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614). Udział w posiedzeniu wzięli przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Szymański (Platforma Obywatelska), członkowie podkomisji z różnych klubów parlamentarnych oraz przedstawiciele strony rządowej na czele z sekretarzem stanu w MSW Piotrem Stachańczykiem.

 

09-10 września 2014 roku

 

POSIEDZENIE ZG NSZZ PP

 

       W dniach 09-10 września 2014 roku w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Było to ostatnie w obecnej kadencji spotkanie członków Zarządu Głównego i miało charakter roboczo organizacyjny przed planowanym na połowę października Zjazdem Sprawozdawczo - Wyborczym Związku.

      Dokonano podsumowania prac i działań Związku w okresie kadencji 2010-2014 wraz z omówieniem aktualnej sytuację w służbie ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich wystąpień. Wypracowane materiały i wnioski zostaną szczegółowo przedstawione w materiałach zjazdowych.

28.08.2014

28 sierpnia 2014 roku

Komunikat FZZ SM

dot. projektu ustawy o komisjach lekarskich

 

   28 sierpnia 2014 roku w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614).
   Podczas posiedzenia podkomisji wiceminister Piotr Stachańczyk przedstawił poprawki do projektu ustawy o komisjach lekarskich.
   Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych, uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez stronę związkową zostały omówione i wyjaśnione podczas spotkań roboczych w MSW, które odbyły się w dniach 31 lipca i 26 sierpnia 2014 roku.

 

21.07.2014

31 lipca 2014 roku

 

ROBOCZE SPOTKANIE w MSW

 

       W dniu 31 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych wschodzących skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA       i  Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność”.

       Tematem spotkania było omówieniu zgłoszonych uwagi do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2614). Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczących w spotkaniu potrzymali swoje stanowiska zgłoszone w przesłanych do MSW pismach i negatywnie ocenili propozycje zawarte w przedmiotowym projekcie.

         Kolejne spotkanie w kwestii przedmiotowej ustawy przewidywane jest w terminie pomiędzy 17 a 27 sierpnia 2014 roku.


PROSIMY O NADSYŁANIE UWAG !!! poniżej link do projektu
Druk sejmowy nr 2614:
 

17.06.2014

16-17 czerwca 2014 roku

 

KOMUNIKAT ZG NSZZ PP

 

       W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację w służbie  ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:

 

12.06.2014

12 czerwca 2014 roku

     

SPOTKANIE FEDERACJI Z MINISTREM

      12 czerwca 2014 roku w budynku MSW w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Sekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

22.05.2014

22 maja 2014 roku

 

NOWE WARUNKI UBEZPIECZEŃ

 

     W dniu 22 maja 2014 roku w Warszawie Związki Zawodowe podpisały nowe umowy ubezpieczenia wprowadzające nowy program grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń osobowych dla pracowników i funkcjonariuszy PSP oraz członków ich rodzin - Program PSP 2014.

    

      Pogram został wynegocjowany i opracowany przez brokera - Mentor S.A. przy udziale Związków zawodowych działających w PSP, które na mocy porozumienia z Komendantem Głównym PSP przejęły rolę ubezpieczającego. Rozmowy dotyczące nowego programu, poprzedzone zostały konkursem ofert, do którego zaproszono czołowych ubezpieczycieli działających na polskim rynku ubezpieczeń.

 

*wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy

 

21.05.2014

21 maja 2014 roku

SPOTKANIE MSW

 

       21 maja 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych funkcjonariuszy służb mundurowych.
      Spotkanie miało na celu omówienie uwag zgłoszonych przez związki zawodowe do wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób pozostających w związku z pełnieniem służby oraz sposobu ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy.

* projekty rozporządzeń strona MSW

 

 

Zgodnie z decyzją Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zamieszczamy plakat dotyczący głosowania poszczególnych parlamentarzystów w sprawie niekorzystnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy ustawy o L-4

 

13-15.05.2014

13-15 maja 2014 roku

IV KONGRES FORUM ZZ

Podczas obrad Kongresu Delegaci wybrali nowe władze centrali. Przewodniczącym został Tadeusz Chwałka. Na 219 uprawnionych do głosowania delegatów w pierwszej turze uzyskał wymaganą większość głosów. Na drugim miejscu uplasował się Józef Partyka, kandydujący z ramienia NSZZ Policjantów. Pełna relacja z obrad i dokonanych wyborów na stronie ForumZZ - http://www.fzz.org.pl .

07.05.2014

07 maja 2014 roku

 

Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

w sprawie sytuacji finansowej pracowników cywilnych w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych

 

       07 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych, poświęcone w całości pracownikom cywilnym resortu spraw wewnętrznych. Omawiając i przedstawiając realizację podwyżek po "145 zł" miesięcznie, wielokrotnie podkreślano iż pomimo "zamrożenia funduszu wynagrodzeń" możliwe jest kontynuowanie programu i włączenie tej kwoty na stałe do wynagrodzenia.

      Komisja uchwaliła dezyderat w sprawie potrzeby systemowego uregulowania sytuacji płacowych pracowników cywilnych resortu, adresując go do Prezesa Rady Ministrów.

 

TRANSMISJA Z POSIEDZENIA    - żródło sejm.gov.pl

 

07.05.2014

07 maja 2014 roku

Komunikat Federacji

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej, postanawia wzmóc kampanię informacyjną, w której ramach żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, ich rodziny, emeryci i renciści służb mundurowych oraz społeczeństwo otrzymają informację, jak poszczególni parlamentarzyści głosowali nad projektem ustawy w sprawie L-4 żołnierzy i funkcjonariuszy. (...) 

 

Wystąpienie Prezes Rady Ministrów - Spotkanie

 

23.04.2014

23 kwietnia 2014 roku

Prezydent RP podpisał ustawę

o świadczeniach odszkodowawczych

 

     Prezydent RP Bronisław Komorowski 23 kwietnia br podpisał Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

(...)"Przedmiotowa ustawa reguluje jednolicie dla wskazanych w niej służb kwestie świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy, w razie wypadku i choroby pozostających w związku ze służbą.(...) Ustawa przyjmuje jako podstawę obliczenia wysokości odszkodowania przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszane obwieszczeniem Prezesa GUS. Rozwiązanie to zapewni funkcjonariuszom jednakowe świadczenia odszkodowawcze, niezależne od posiadanego stanowiska, stopnia i rodzaju służby. Zmianie ulegnie sposób wyliczania odszkodowania przez zastosowanie systemu wielokrotności procenta uszczerbku na zdrowiu, zamiast świadczeń określonych stałymi kwotami. Jednorazowe odszkodowanie będzie przysługiwać w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Z kolei odszkodowanie za utracony lub zniszczony przedmiot ustala się według ceny zakupu takiego samego przedmiotu z dnia wydania decyzji w sprawie o odszkodowanie. W przypadku rzeczy uszkodzonych decydująca o wysokości odszkodowania jest wartość kosztów przywrócenia przedmiotu do stanu poprzedniego. (...)"
 

źródło: prezydent.pl

18.04.2014

18 kwietnia 2014 roku

 

Ustawa o "L4" - zacznie obowiązywać

od 01 czerwca 2014 roku

 

       18 kwietnia 2014 roku w Dzienniku Ustaw została ogłoszona Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

        Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Link do Ustawy

 

      

Uwaga! Alarm dla małych i dużych kinomanów. Już 16 maja w Poznaniu odbędzie się Pali się! Film Festival – pierwszy festiwal filmów o tematyce strażackiej. W programie bloki filmowe dla najmłodszych i nieco starszych, wielki piknik strażacki oraz konkurs filmowy z wykładem profesora Jana Bralczyka.

 

        Pali się! Film Festival to pionierskie przedsięwzięcie, prezentujące w dużej mierze nieodkryty potencjał straży pożarnej. Nowoczesna służba pożarnicza to ogromne struktury: ludzkie, techniczne i logistyczne. Tylko takie zasoby energii i środków są w stanie zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo i pomoc w najtrudniejszych nawet chwilach, gdy trzeba ścigać się z czasem i opanować nieokiełznany żywioł.

Wśród prezentowanych podczas festiwalu filmów będzie klasyka polskiej animacji dla dzieci, niezależne filmy konkursowe oraz dzieła z kanonu światowej kinematografii jak „Pali się moja panno” Miloša Formana.

Szczegółowe informacje: www.psff.poznan.pl

 

19.04.2014

08.04.2014

08 Kwietnia 2014 roku

 

Wielkopolska - Wybory Zarządu Wojewódzkiego

 

      W dniu 8 kwietnia br., odbyły się wybory wojewódzkich władz NSZZ Pracowników Pożarnictwa na kolejną 4-letnią kadencję. Wyniki wyborów wskazują na pełną akceptację dotychczasowych działań związku zawodowego, w tym również w ramach wielkopolskiej Federacji ZZSM. Gościem honorowym była posłanka Krystyna Łybacka (SLD), która otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Członka NSZZ Pracowników Pożarnictwa w dowód wdzięczności za całokształt współpracy.

       Specjalnymi gośćmi spoza środowiska mundurowego byli również przedstawiciele wielkopolskiej palestry: mecenasowie Wojciech Wiza i Mariusz Paplaczyk, z którymi strażacy zrzeszeni w NSZZ PP nawiązali ścisłą współpracę w obronie praw funkcjonariuszy do godnej i bezpiecznej służby.

* źródło www.fzzsm.pl

18.03.2014

18 marca 2014 roku

 

CYWILE - Spotkanie MSW

 

W dniu 18 marca 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych z  Panem Grzegorzem Karpińskim, Podsekretarzem Stanu w MSW.

 

14.03.2014

14 marca 2014 roku

 

Prezydent RP podpisał ustawę dot L4

 

      Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, więziennicy, funkcjonariusze służb specjalnych i BOR dostaną 80% zasiłek chorobowy, a nie tak jak dotychczas 100%.

      Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie w związku z tym nagroda roczna, natomiast zmniejszenie uposażenia nie będzie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych.
      Środki stanowiące różnicę (20%) w uposażeniu osób pozostających na zwolnieniu, zasilać mają fundusze przeznaczone na nagrody i zapomogi dla tych funkcjonariuszy, którzy faktycznie przebywać będą na służbie.

07.03.2014

07 marca 2014 roku

 

Spotkanie Prezydiów trzech central

 

     W dniu 7 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów trzech central związkowych działających w strukturach PSP tj., KSP NSZZ Solidarność, ZZS ,,Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 

 

06.03.2014

06 marca 2014 roku

 

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku

 

     W dniu 06 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Omawiając aktualne zdarzenia i sytuacje w służbie przedyskutowano i omówiono następujące tematy (...)

 

04.03.2014

04 marca 2014 roku

 

Posiedzenie Federacji Związków Zawodowych

Służb Mundurowych

         W dniu 04 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dokonano podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć i podjętych form protestu, w tym ostatniej pikiety pod Parlamentem w dniu w 19 lutego 2014 roku.

 

20.02.2014

20 luty 2014 roku

Senat RP przyjął niekorzystne warunki ustawy  "L4"

20 lutego 2014 roku Senat przyjął projekt ustawy dot. L4 pomimo sprzeciwu wszystkich służb zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W głosowaniu wzięło udział 76 Senatorów, za przyjęciem było 51, przeciw - 25, żaden Senator nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.

19.02.2014

19 luty 2014 roku

Pikieta służb mundurowych przed parlamentem

       W dniu 19 lutego 2014 roku Związkowcy ze służb mundurowych pikietują przed Sejmem przeciwko ustawie, która obniża zasiłki chorobowe dla funkcjonariuszy i żołnierzy. Delegacja protestujących  przekazała marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi - za pośrednictwem dyrektora jego gabinetu - petycję, w której domaga się odrzucenia niekorzystnej dla funkcjonariuszy ustawy. 

     Serdecznie dziękuję w imieniu Zarządu Głównego wszystkim uczestnikom pikiety, którzy pomimo wszelkich przeciwności stawili się przed parlamentem, prezentując sprzeciw całego naszego środowiska wobec krzywdzącego funkcjonariuszy projektu ustawy o zwolnieniach lekarskich.

Przewodniczący ZG NSZZ PP

Krzysztof Hetman 

10.02.2014

10 luty 2014 roku

 

Konferencja Prasowa Federacji ZZ Służb Mundurowych

 

        W dniu 10.02.2014 roku  w sali konferencyjnej OISW w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Federacji Związków Zawodowych Służb  Mundurowych.

         Apelujemy do naszych Koleżanek i Kolegów o aktywne włączenie się w działania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zmierzające do zablokowania niekorzystnych zmian ustawowych w obecnym kształcie, poprzez zgłaszanie uwag i zastrzeżeń.

 

05.02.2014

05, luty 2014 roku

 

INFORMACJA

 

Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych reprezentowanych w Federacji ZZ Służb Mundurowych.

 

05.02.2014

05, luty 2014 roku

 

KOMUNIKAT

W związku z rozpoczętą procedurą złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w kwestii konstytucyjności art. 15a Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które zostały objęte dyspozycją art 15a: (...)

 

e-mail do kontaktu dla funkcjonariuszy PSP zgnszzpp@op.pl

04.02.2014

04 luty 2014 roku

 

Konferencja prasowa WFZZSM

 

       Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz decyzją z dnia 27 stycznia 2014r. Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zorganizowała w budynku KWP w Poznaniu konferencję prasową celem przedstawienia szerokiej opinii publicznej rzeczywistych, politycznych powodów szybkiego forsowania przez obecne władze ograniczenia uprawnień służb mundurowych w szeroko pojętym problemie ochrony zdrowia funkcjonariuszy.

 

30.01.2014

30 stycznia 2014 roku

Decyzja FZZ SM w sprawie głosowania parlamentarzystów nad ustawą dot. L4

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęły decyzję o przeprowadzeniu ogólnokrajowej akcji ujawniania, jak głosowali poszczególni posłowie w sprawie projektu ustawy o zwolnieniach lekarskich służb mundurowych.

 

29.01.2014

29 Stycznia 2014

Spotkanie gwiazdkowe Słupca

 

      Spotkania gwiazdkowe organizowane są od ponad 20 lat z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa oraz pracowników Komendy Powiatowej PSP.

 

 

28.14.2014

28 stycznia 2014 roku

 

Spotkanie przedstawicieli FZZ SM w MSW

28 stycznia 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie przedstawicieli MSW z reprezentantami związków zawodowych służb mundurowych. Spotkanie miało dotyczyć projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz o zmianie niektórych ustaw. (...)

 

23.01.2014

23 stycznia 2014 roku

 

Z ostatniej chwili:

Kancelaria Sejmu odmawia służbom mundurowym wstępu na galerię sejmową podczas III czytania projektu ustawy o L-4 w dniu 24 stycznia 2013'!

 

       Zarząd Główny NSZZ Policjantów informuje, że w dniu dzisiejszym o godzinie 16.30 Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Jan Węgrzyn poinformował Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów, że zgłoszeni pisemnie na galerię sejmową na 24 stycznia przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie zostaną wpuszczeni do Sejmu. Jako powód odmowy wskazał złamanie zarządzenia Marszałka Sejmu przez osoby obecne na galerii w dniu 22 stycznia, które reagowały oklaskami na część wystąpień poselskich.

* źródło nszzp.pl

22.01.2014

22 stycznia 2014 roku

FEDERACJA w Sejmie

podczas drugiego czytania projektu ustawy o L4

       22 stycznia 2014 roku przedstawiciele NSZZ PP wraz z członkami Federacji ZZ SM z galerii Sejmu obserwowali obrady podczas których odbyło się drugie czytanie projektu ustawy dot. L-4.

 

KOMUNIKAT FEDERACJI ZZ SM

 

17.01.2014

17 stycznia 2014 roku

Komunikat FZZSM ze spotkania w MSW

Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania z ministrem spraw wewnętrznych w dniu 17 stycznia 2014 r.

 

14.01.2014

14 stycznia 2014 roku

Spotkanie ZZ VER.DI

 

      W dniach 13-14 stycznia 2014 r. w Warszawie przebywała z oficjalną wizytą delegacja sekcji służby cywilnej Zjednoczonego Związku Zawodowego Pracowników Usług Ver.di z Niemiec. W dniu 14 stycznia 2014 roku gościliśmy w/w delegację na terenie JRG nr 17 w Warszawie.

 

 

 

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa