Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Warszawa 15 września 2014 r.

 

K O M U N I K A T

 

      

     

      11 września 2014 roku w gmachu Sejmu RP odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614). Udział w posiedzeniu wzięli przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Szymański (Platforma Obywatelska), członkowie podkomisji z różnych klubów parlamentarnych oraz przedstawiciele strony rządowej na czele z sekretarzem stanu w MSW Piotrem Stachańczykiem.


      Podczas posiedzenia podkomisji wiceminister Piotr Stachańczyk przedstawił dalsze poprawki do projektu ustawy o komisjach lekarskich (w załączeniu). Należy zauważyć, że tekst poprawek przedstawiciele strony społecznej otrzymali dopiero na początku obrad podkomisji. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na wniosek związków zawodowych zakres specjalizacji wymaganych dla członków komisji lekarskich (art. 19 projektu) został rozszerzony o ortopedię, laryngologię i neurochirurgię.

      Dyskusja podczas posiedzenia dotyczyła głównie proponowanych zapisów artykułów projektu mówiących o obserwacji w podmiocie leczniczym. Referujący to zagadnienie wiceminister Piotr Stachańczyk podkreślił, że zgodnie z obecną propozycją funkcjonariusz musi wyrazić zgodę na obserwację. Okres pobytu na obserwacji będzie się odbywał w ramach zwolnienia lekarskiego płatnego 100 %.

    Niewyrażenie zgody nie jest objęte żadną sankcją, natomiast dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się na nią po uprzednim wyrażeniu zgody stanowi podstawę zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Zdaniem MSW proponowany zapis stanowi zmianę na korzyść funkcjonariuszy w porównaniu z sytuacją obecną.

      Odnosząc się do tej kwestii, przedstawiciele FZZSM podkreślili, że wymóg wyrażenia zgody na obserwację przez osobę badaną odpowiada oczekiwaniom związków zawodowych. Zwrócili jednak uwagę na konieczność jednoznacznego określenia, że dwukrotne nieusprawiedliwione niestawiennictwo na obserwację jako podstawa zwolnienia ze służby może dotyczyć jedynie następstwa czasowego w ramach jednej i tej samej sprawy.

Zauważyli także, że wobec otrzymania tekstu poprawek dopiero na posiedzeniu podkomisji trudno się do nich w wielu przypadkach odnieść, ponieważ wymaga to dokładnej analizy. Przewodniczący i inni członkowie podkomisji stwierdzili wobec tego, że istnieje możliwość przedstawienia uwag strony społecznej na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych, która rozpatrzy sprawozdanie podkomisji.


       W końcowej części obrad podkomisja przyjęła tekst projektu wraz ze wszystkimi zgłoszonymi poprawkami. Posłem sprawozdawcą na posiedzeniu komisji spraw wewnętrznych będzie Tomasz Szymański.

(...)Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

1.  Tomasz Krzemieński - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
2.  Mariusz Tyl - Przewodniczący KKW NSZZ FSG,
3.  Sylwester Stelmasiak - Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
4.  Tomasz Podolski - Wiceprzewodniczący ZK ZZ Strażaków „FLORIAN",
5.  Paweł Altwasser - członek ZG NSZZ FiP Więziennictwa.
Przedstawicielami strony społecznej byli również Sebastian Jarych z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność" oraz ekspert OPZZ Mariusz Krawczyk. (...)

       


Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Tomasz Krzemieński (-)
 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa