Powrót do strony ZG NSZZPPNajnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
                                                                      Witamy na stronie internetowej           Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY 2012r.
KOMUNIKATY 2011r.
 
NSZZ POLICJANTÓW
NSZZ FiPW
NSZZ FSG
ZZS FLORIAN
 
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
PRAWO-SEJM
SPORY ZBIOROWE
 
Inne
GALERIA XX LECIE
GALERIA Sztandar
URZĘDY CENTRALNE
CIEKAWE STRONY

Napisz do Nas !!!

Jesteś naszym

Gościem !!!

 

 


NOWA strona ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa

ZAPRASZAMY na NOWĄ STRONĘ WWW23 lipca 2015

Pikieta Służb Mundurowych przed KPRM

 

      23 lipca 2015' przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbyła się pikieta protestacyjna służb mundurowych. W pikiecie wzięło udział kilka tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych.

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA (KTÓRZY POMIMO SPIEKOTY STAWILI SIĘ TAK LICZNIE W WARSZAWIE), I W NASZYM IMIENIU WYRAZILI NIEZADOWOLENIE I OBAWY WSZYSTKICH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH.
 
JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ ZA WSPARCIE.
 
Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZG NSZZ PP

07 lipca 2015

Spotkanie Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego

Federacji ZZ SM z Panią Minister Teresą Piotrowską

i z Wiceministrem Sprawiedliwości Wojciechem Hajdukiem

  

       Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonariusze i żołnierze mają otrzymać podwyżki, nadal nie wiadomo w jakiej wysokości. Wiadomo, że średnia we wszystkich służbach będzie tym razem podobna. Mimo to związkowcy zamierzają protestować. Jednym z powodów jest brak pieniędzy na regulacje uposażeń w najbliższych planach modernizacyjnych, ale nie ma też gwarancji co do reszty ważnych postulatów. 23 lipca umundurowani funkcjonariusze będą wyrażać swoje niezadowolenie leżąc „bykiem” na karimatach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

 


06 lipca 2015

 

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

 

 

        06 lipca 2015 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

      W obradach Forum Dialogu Społecznego wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników MSW, a także - w charakterze obserwatora - wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa reprezentował Krzysztof Hetman. Szczegóły przebiegi spotkania w Komunikacie.

* zdjęcia źródło strona MSW


14 czerwca 2015

 

Piknik Rodzinny

w KP PSP w Brzegu

 

W dniu 14 czerwca 2015 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Brzegu, odbył się Drugi Piknik Rodzinny zorganizowany przez Zarząd Jednostki NSZZ Pracowników Pożarnictwa z Brzegu w porozumieniu z Komendantem Powiatowym z Brzegu. Imprezie towarzyszyło hasło przewodnie "zasady zachowania podczas pożaru w domu" a główną ideą był program "zgaś ryzyko".  

 


11 czerwca 2015

  

Wspólne wystąpienie ZZS „Florian”

i NSZZ Pracowników Pożarnictwa

do Komendanta Głównego PSP

 

        Poniżej zamieszczamy wspólne wystąpienie ZZS „Florian” oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa do Komendanta Głównego PSP w sprawie udostępnienia danych finansowych dotyczących wyliczenia skutków ewentualnego wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

- WYSTĄPIENIE


20 maja 2015

Komunikaty FEDERACJI ZZ SM po spotkaniu z minister Piotrowską

20 maja 2015 roku w Warszawie po spotkaniu z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła plan działania na najbliższe miesiące.

 


Minister Teresa Piotrowska spotkała się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Szefowa MSW poinformowała związkowców, że już wkrótce odbędzie się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego w MSW. Jak podkreśliła minister Teresa Piotrowska, głównym celem powołania Forum jest analiza, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dotyczących służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu oraz wspólne szukanie dobrych rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych formacji.

Źródło: www.msw.gov.pl


14 kwietnia 2015

 

Rada Ministrów przyjęła wyższe dodatki stażowe dla mundurowych

 

      Niezależnie od czasu wprowadzenia zmian w życie, wszyscy funkcjonariusze, w tym także strażacy, którym przysługuje dodatek stażowy, otrzymają dodatki należne od 1 stycznia 2015 r.

      Funkcjonariusze PSP dostaną wyższe dodatki za wysługę lat z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r. Dodatki trafią do mundurowych, którzy dłużej pozostaną w służbie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP, który wprowadza wyższe dodatki za wysługę lat, został dziś (14 kwietnia) przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz trafi do dalszych prac w Sejmie. Wyższe dodatki za wieloletnią służbę dla strażaków naliczane od 1 stycznia 2015 (...)

* całość czytaj : https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13164,Rada-Ministrow-przyjela-wyzsze-dodatki-stazowe-dla-mundurowych.html


01 kwietnia 2015

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

 

Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska podjęła decyzję o powołaniu "Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych". Zadaniem Forum będzie prowadzenie systematycznych konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi (...)

 


31 marca 2015

Pismo do Pani Premier

 

W ostatnim okresie czasu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych rozsyłane są sms-y o następującej treści "Od 01.01.2017 trzynastka wliczona w wynagrodzenie, brak mundurówki (zamiast ekwiwalentu pieniężnego wymiana starych na nowe w magazynach), renta z dziesięciu wybranych lat. Od 01.01.2016 podstawa wymiaru emerytury liczona bez dodatku za stopień i bez 1/12 trzynastki. (...)


31 marca 2015

Oświadczenie MSW

 

 

     W nawiązaniu do pojawiających się wśród służb mundurowych nieprawdziwych informacji związanych m.in. z planami wliczania tzw. trzynastki w wynagrodzenie, braku mundurówki oraz zmiany podstawy naliczania wymiaru emerytury, informujemy, że MSW nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Również Ministerstwo Finansów zapewnia, że prace w tych kwestiach nie są prowadzone.

* źródło strona MSW
15-17 października 2014 roku

 

Sprawozdawczo-Wyborczy

Krajowy Zjazd Delegatów

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

Karpacz 2014 rok

Dokonano wyboru nowych władz Związku w skład, których wchodzą:

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący         - Krzysztof HETMAN                - KG PSP Warszawa

Wiceprzewodniczący  - Paweł BOREK                      - KP PSP Ostrowiec Św.

Wiceprzewodniczący  - Jolanta BARCZYK                - KP PSP Szczecinek

Sekretarz                   - Jolanta PUK                        - KM PSP Zielona Góra

Skarbnik                    - Zbigniew ROGODZIŃSKI   - KM PSP Konin       

Członek Zarządu        - Alicja STOPCZAŃSKA       - KM PSP Wrocław

Członek Zarządu        - Sławomir STEFAŃSKI       - KP PSP Chełmno

Członek Zarządu        - Piotr GZIK                          - KM PSP Łódź

Członek Zarządu        - Andrzej LISIECKI                - KW PSP Warszawa

Członek Zarządu        - Jacek PRZYBYLSKI           - KP PSP Brzeg

Członek Zarządu        - Grzegorz LISOWSKI          - KW PSP Białystok

Członek Zarządu        - Piotr GUDALEWSKI           - KW PSP Gdańsk

Członek Zarządu       - Jacek BAŻAN                        - KP PSP Wodzisław Śl.

Członek Zarządu       - Katarzyna RYKACZEWSKA - KM PSP Szczecin

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący            - Zbigniew KUŹMA           - KP PSP Trzebnica

Członek Komisji            - Grzegorz SZYMAŃSKI    - KM PSP Poznań     

Członek Komisji            - Andrzej DRZEWIECKI     - KP PSP Turek

 

  

Uchwała Programowa

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa na kadencję 2014-2018

 

      Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Od początku swej działalności jest strukturą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Podstawowym celem i obszarem działania jest poprawa sytuacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie praw pracowniczych i związkowych.

Priorytetem Związku jest działalność w zakresie :

 • Przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i mobbingu,

 • Kształtowania prawidłowych, efektywnych i bezpiecznych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz każdego funkcjonariusza i pracownika,

 • Przeciwdziałania zmianom przepisów regulujących warunki służby i pracy, pogarszających sytuację socjalną i bytową funkcjonariuszy i pracowników,

 • Tworzenia i kształtowania nowoczesnych stosunków służby i pracy, w tym w szczególności wdrażania zasad dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi,

 • Dążenia w kierunku zrównania uprawnień z innymi służbami mundurowymi,

 • Wnioskowania i udziału w pracach legislacyjnych dotyczących pragmatyki służby i pracy,

 • Urealnienia ścieżki zawodowej oraz podniesienia efektywności doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników poprzez wartościowanie stanowisk i wprowadzenie możliwości awansu poziomego,

 • Udziału i wpływu na realny i sprawiedliwy podział środków finansowych,

 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej wśród funkcjonariuszy i pracowników,

 • Ugruntowania i kultywowania tradycji strażackiej,

 • Integracji środowiska strażackiego i umacniania więzi koleżeńskich,

 • Podejmowania działań w celu ochrony funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu ich życia,

 • Dążenia do zapewnienia właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno-rentowych,

 • Dążenia do wyeliminowania uznaniowości z przepisów i ustaw pragmatycznych.

      Powyższe priorytety będą realizowane w celu obrony praw i interesów każdego funkcjonariusza i pracownika, bez względu na stanowisko, korpus czy też status pracowniczy.

 
 
Co Nowego na
Stronie

A P E L Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej!

 

INNE ZWIĄZKI
Wielkopolska
FEDERACJA ZZ SM
 

 

Jak założyć związek ?

Informacje jak założyć Związek Zawodowy w

swojej jednostce.......

pokaz wiecej ......

 

Wasz Głos

Masz informacje którymi możesz się podzielić napisz....

napisz do nas ....

 

REGULAMIN FUNDACJI
ZAŁĄCZNIKI WNIOSEK

 

Wielkopolska

 

 
|Strona Główna| Aktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa