Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Warszawa 01 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

 

w/g rozdzielnika

 

       

         Uprzejmie informuję, iż podjęłam decyzję o powołaniu "Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych". Zadaniem Forum będzie prowadzenie systematycznych konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi poprzez m.in. rozpoznawanie i rozwiązywanie kwestii społecznych dotyczących służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych, podejmowanie dyskusji na temat rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie formacji nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz analiza aspektów społecznych i ekonomicznych pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb.

          Zgodnie z założeniami w skład Forum wejdą przedstawiciele ministerstwa Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz strony związkowej.

          Projekt zarządzenia w sprawie powołania Forum zostanie Państwu wkrótce przekazany do konsultacji. Organizacja oraz tryb pracy i podejmowania działań przez Forum określony zostanie w Regulaminie zatwierdzonym przez Forum po jego ukonstytuowaniu. Pierwsze posiedzenie wspomnianego gremium planowane jest w maju 2015 r.


Podpis (-)


Otrzymują:

Przewodniczący ZZ działających w MSW

Szefowie Służb

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa