Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!

Deklaracja Programowa

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

Karpacz 16 października 2014 roku

 

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

 

U C H W A Ł A   P R O G R A M O W A

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa na kadencję 2014-2018

z dnia 16 października 2014 roku

      Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa jest ogólnopolską organizacją związkową działającą w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Od początku swej działalności jest strukturą związkową nie związaną z żadnym ugrupowaniem politycznym. Podstawowym celem i obszarem działania jest poprawa sytuacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w zakresie praw pracowniczych i związkowych.

 • Priorytetem Związku jest działalność w zakresie :

 • Przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i mobbingu,

 • Kształtowania prawidłowych, efektywnych i bezpiecznych warunków służby, pracy i płacy oraz innych świadczeń na rzecz każdego funkcjonariusza i pracownika,

 • Przeciwdziałania zmianom przepisów regulujących warunki służby i pracy, pogarszających sytuację socjalną i bytową funkcjonariuszy i pracowników,

 • Tworzenia i kształtowania nowoczesnych stosunków służby i pracy, w tym w szczególności wdrażania zasad dialogu społecznego pomiędzy partnerami społecznymi,

 • Dążenia w kierunku zrównania uprawnień z innymi służbami mundurowymi,

 • Wnioskowania i udziału w pracach legislacyjnych dotyczących pragmatyki służby i pracy,

 • Urealnienia ścieżki zawodowej oraz podniesienia efektywności doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników poprzez wartościowanie stanowisk i wprowadzenie możliwości awansu poziomego,

 • Udziału i wpływu na realny i sprawiedliwy podział środków finansowych,

 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej wśród funkcjonariuszy i pracowników,

 • Ugruntowania i kultywowania tradycji strażackiej,

 •  Integracji środowiska strażackiego i umacniania więzi koleżeńskich,

 • Podejmowania działań w celu ochrony funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów przed obniżeniem poziomu ich życia,

 • Dążenia do zapewnienia właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno-rentowych,

 • Dążenia do wyeliminowania uznaniowości z przepisów i ustaw pragmatycznych.

       Powyższe priorytety będą realizowane w celu obrony praw i interesów każdego funkcjonariusza i pracownika, bez względu na stanowisko, korpus czy też status pracowniczy.

 

Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

          Krzysztof Hetman

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa