Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Pracowników Pożarnictwa

 


A P E L


 

Pracownicy Cywilni Państwowej Straży Pożarnej!

·   Stanowimy ważny element w strukturze organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,

·   Jest Nas około 5% zatrudnionych we wszystkich jednostkach wszystkich szczebli naszej formacji,

·   Niejednokrotnie zajmujemy w niej odpowiedzialne stanowiska, wymagające umiejętności, dyscypliny i zaangażowania porównywalnego z pracownikami mundurowymi,

·   Częstokroć w zastępstwie nieobecnych funkcjonariuszy wykonujemy zadania z zakresu ich wiedzy i kompetencji,

·   Mimo to docierają do Nas niepokojące sygnały o przypadkach nierównego traktowania w miejscu pracy, np. w przypadku realizacji wypłat należności w kwocie 145,00 zł brutto miesięcznie na każdy etat cywilny, ale nie tylko, bo tą szczególną grupę pracowniczą w PSP dotyka również szereg innych problemów związanych z zatrudnieniem.

Drodzy Państwo,

Nie możemy pozostać biernymi wobec jakichkolwiek przejawów nierówności w traktowaniu. Brak zainteresowania z naszej strony skutkować będzie dalszym nie uwzględnianiem Nas w strategii rozwoju Państwowej Straży Pożarnej. Prowadzić będzie do pogłębiania się dysproporcji płacowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, pogarszania się sytuacji materialnej i bytowej oraz rzutować będzie na rozwój zawodowy.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa zrzesza wśród swoich członków zarówno funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych. Jest ogólnokrajową, reprezentatywną organizacją – członkiem Forum ZZ, której Zarząd Główny wraz z właściwymi organizacjami wojewódzkimi, międzyzakładowymi i zakładowymi działa na terenie wszystkich województw. NSZZ Pracowników Pożarnictwa zauważa problemy, które dotykają pracowników cywilnych i nie pozostaje obojętny na Ich trudną sytuację płacowo-kadrową.  

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą programową związku.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktujcie się Państwo z nami:

 

cywile@nszzpp.pl

 

Pamiętajmy nic o Nas bez Nas !

 

- POBIERZ PLIK PDF  


 
|Strona GłównaAktualności |  Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa