Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Warszawa 31 marca 2015 roku

 

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowna Pani Premier
 

        W ostatnim okresie czasu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych rozsyłane są sms-y o następującej treści "Od 01.01.2017 trzynastka wliczona w wynagrodzenie, brak mundurówki (zamiast ekwiwalentu pieniężnego wymiana starych na nowe w magazynach), renta z dziesięciu wybranych lat. Od 01.01.2016 podstawa wymiaru emerytury liczona bez dodatku za stopień i bez 1/12 trzynastki. Prace prowadzi zespół w Ministerstwie Finansów. To jest pewne w 100%!".
        Treść przesyłanych sms-ów wywołała duże zaniepokojenie wśród funkcjonariuszy, które w konsekwencji może doprowadzić do masowego odchodzenia na emeryturę doświadczonych policjantów, strażników granicznych, strażaków, żołnierzy i funkcjonariuszy służby więziennej. Może to mieć istotny wpływ na obniżenie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Należy zauważyć, że podobne informacje o mających nastąpić w służbach mundurowych niekorzystnych zmianach są rozpowszechniane nie po raz pierwszy. Pod koniec 2014 roku MSW zdementowało krążącą wówczas pogłoskę o pracach w tym kierunku prowadzonych w resorcie spraw wewnętrznych. Kolejne dementi MSW na ten temat opublikowano w lutym 2015 roku.
          W związku z tym, iż z rozpowszechnionych obecnie informacji wynika, że prace w kierunku niekorzystnych dla funkcjonariuszy zmian są prowadzone w Ministerstwie Finansów, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Zarząd Główny NSZZ Policjantów zwracają się z wnioskiem do Pani Premier o zdementowanie powyższych pogłosek. W ten sposób obawy funkcjonariuszy zostaną rozwiane w sposób stanowczy i jednoznaczny, pozwalając na spokojną realizację zadań służbowych przez formacje mundurowe w naszym kraju.
 


Podpis (-)
 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa