Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
BIULETYN
KOMUNIKATY
NASZYM ZDANIEM
 
UCHWAŁY
MSWiA
KG PSP
POROZUMIENIA
 
Niezbędnik
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
AKTY PRAWNE
OPINIE
 
Dodatki
GALERIA ZDJĘĆ
NAPISALI O NAS
ARCHIWUM
CIEKAWE STRONY

 

Inne Związki 
NASZE AKCJE 


Fundacja pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom PSP
oraz członkom ich rodzin "SOLIDARNI"

        Fundacja została utworzona w celu udzielania pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin. Środki finansowe fundacji pochodzą z dywidend przekazanych przez ubezpieczycieli na podstawie umów zawartych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Komendanta Głównego PSP, a :
 

  1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, na grupowe ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień" i grupowe ubezpieczenie na życie typ "Życie" dla pracowników i funkcjonariuszy PSP,

  2. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci pracowników i funkcjonariuszy PSP,

  3. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. I Inspektorat w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 48, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników i funkcjonariuszy PSP, przy udziale ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.


     Do ubiegania się o pomoc finansową uprawnieni są funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści PSP, którzy są objęci pakietem trzech ww. umów ubezpieczeń, przygotowanych i wdrożonych przez brokera ubezpieczeniowego - firmę MENTOR S.A. Ochroną ubezpieczeniową w ramach tego pakietu umów objętych jest już ponad 50 % funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Osoby nie należące dotychczas do tego programu mogą zwracać się do osób prowadzących ubezpieczenia w swoich jednostkach organizacyjnych PSP, które dysponują deklaracjami przystąpienia do tych ubezpieczeń. Fundacją pomocy zarządza, powołany na podstawie powyższych umów,

Zarząd Fundacji w składzie:
Prezes Zarządu - Piotr Chmielarz

Wiceprezes Zarządu - Piotr Ciosek

Wiceprezes Zarządu - Dariusz Łazarczyk

Członek Zarządu - Marek Garniewicz

Członek Zarządu - Jacek Piwiński


Rada Fundacji:

Krzysztof Oleksak

Krzysztof Hetman

Robert Osmycki

FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM
I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN
"SOLIDARNI"
00-914 Warszawa 74, ul. Podchorążych 38.


Regulamin Fundacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 


 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa