Powrót do strony ZG NSZZPPNajnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
NOWA WWW
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY 2012r.
KOMUNIKATY 2011r.
 
NSZZ POLICJANTÓW
NSZZ FiPW
NSZZ FSG
ZZS FLORIAN
 
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
PRAWO-SEJM
SPORY ZBIOROWE
 
Inne
GALERIA XX LECIE
GALERIA Sztandar
URZĘDY CENTRALNE
CIEKAWE STRONY

 

Inne Związki 
 

AKTUALNOŚCI !!!
07.07.2015

07 lipca 2015

Spotkanie Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego

Federacji ZZ SM z Panią Minister Teresą Piotrowską

i z Wiceministrem Sprawiedliwości Wojciechem Hajdukiem

 

  

       Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonariusze i żołnierze mają otrzymać podwyżki, nadal nie wiadomo w jakiej wysokości. Wiadomo, że średnia we wszystkich służbach będzie tym razem podobna. Mimo to związkowcy zamierzają protestować. Jednym z powodów jest brak pieniędzy na regulacje uposażeń w najbliższych planach modernizacyjnych, ale nie ma też gwarancji co do reszty ważnych postulatów. 23 lipca umundurowani funkcjonariusze będą wyrażać swoje niezadowolenie leżąc „bykiem” na karimatach przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

 

06.07.2015

06 lipca 2015

 

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

 

 

        06 lipca 2015 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

      W obradach Forum Dialogu Społecznego wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników MSW, a także - w charakterze obserwatora - wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa reprezentował Krzysztof Hetman. Szczegóły przebiegi spotkania w Komunikacie.

* zdjęcia źródło strona MSW

14.06.2015 14 czerwca 2015 roku

 

Piknik Rodzinny w KP PSP w Brzegu

 

Piknik rodzinny, który odbył się dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie Komendy Powiatowej PSP w Brzegu, był opisywany i prezentowany w lokalnych mediach oraz informacjach. Przypominamy że jest to drugi piknik zorganizowany przez Zarząd Jednostki NSZZ Pracowników Pożarnictwa z Brzegu w porozumieniu z Komendantem Powiatowym z Brzegu. Imprezie towarzyszyło hasło przewodnie "zasady zachowania podczas pożaru w domu" a główną ideą był program "zgaś ryzyko".  

 

11.06.2015

  

Wspólne wystąpienie ZZS „Florian”

i NSZZ Pracowników Pożarnictwa

do Komendanta Głównego PSP

 

        Poniżej zamieszczamy wspólne wystąpienie ZZS „Florian” oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa do Komendanta Głównego PSP w sprawie udostępnienia danych finansowych dotyczących wyliczenia skutków ewentualnego wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

- WYSTĄPIENIE

25-26.05.2015

25-26 maja 2015 roku

 

Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ PP

      

      W dniach 25 – 26 maja 2015 r. w Poznaniu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Głównym celem wspólnego posiedzenia było omówienie spraw organizacyjnych i wybór miejsca organizacji przypadających w tym roku uroczystości 25 lecia Związku. W części wspólnej obrad omówiono aktualnie występujące problemy i zmiany zachodzące w naszej formacji, wraz z wymiana doświadczeń i uwag z zakresu współpracy z innymi organizacjami  (w tym prowadzona akcja protestacyjna Międzywojewódzkiego Komitetu Protestacyjnego Federacji ZZ SM), oraz form i sposobu prowadzenia dialogu społecznego ze strona służbową. Obrady zakończono wizytacją miejsc wstępnie wytypowanych na miejsce obchodów 25 lecia NSZZ PP.

20.05.2015

20 maja 2015

Komunikaty FEDERACJI ZZ SM po spotkaniu z minister Piotrowską

20 maja 2015 roku w Warszawie po spotkaniu z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjęła plan działania na najbliższe miesiące.

 

20.05.2015

Minister Teresa Piotrowska spotkała się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Szefowa MSW poinformowała związkowców, że już wkrótce odbędzie się pierwsze posiedzenie Forum Dialogu Społecznego w MSW. Jak podkreśliła minister Teresa Piotrowska, głównym celem powołania Forum jest analiza, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dotyczących służb mundurowych i pracowników cywilnych resortu oraz wspólne szukanie dobrych rozwiązań prawnych dotyczących poszczególnych formacji.

Źródło: www.msw.gov.pl

 

 

14.04.2015

14 kwietnia 2015

Rada Ministrów przyjęła wyższe dodatki stażowe dla mundurowych

       Niezależnie od czasu wprowadzenia zmian w życie, wszyscy funkcjonariusze, w tym także strażacy, którym przysługuje dodatek stażowy, otrzymają dodatki należne od 1 stycznia 2015 r.

      Funkcjonariusze PSP dostaną wyższe dodatki za wysługę lat z wyrównaniem od 1 stycznia 2015 r. Dodatki trafią do mundurowych, którzy dłużej pozostaną w służbie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP, który wprowadza wyższe dodatki za wysługę lat, został dziś (14 kwietnia) przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz trafi do dalszych prac w Sejmie. Wyższe dodatki za wieloletnią służbę dla strażaków naliczane od 1 stycznia 2015 (...)

* całość czytaj : https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13164,Rada-Ministrow-przyjela-wyzsze-dodatki-stazowe-dla-mundurowych.html

 

01.04.2015

01 kwietnia 2015

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

 

Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska podjęła decyzję o powołaniu "Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych". Zadaniem Forum będzie prowadzenie systematycznych konsultacji społecznych i stałego dialogu z partnerami społecznymi (...)

 

31.03.2015

31 marca 2015

Pismo do Pani Premier

 

W ostatnim okresie czasu wśród funkcjonariuszy służb mundurowych rozsyłane są sms-y o następującej treści "Od 01.01.2017 trzynastka wliczona w wynagrodzenie, brak mundurówki (zamiast ekwiwalentu pieniężnego wymiana starych na nowe w magazynach), renta z dziesięciu wybranych lat. Od 01.01.2016 podstawa wymiaru emerytury liczona bez dodatku za stopień i bez 1/12 trzynastki. (...)

31.03.2015

31 marca 2015

Oświadczenie MSW

     W nawiązaniu do pojawiających się wśród służb mundurowych nieprawdziwych informacji związanych m.in. z planami wliczania tzw. trzynastki w wynagrodzenie, braku mundurówki oraz zmiany podstawy naliczania wymiaru emerytury, informujemy, że MSW nie prowadzi żadnych prac w tym zakresie. Również Ministerstwo Finansów zapewnia, że prace w tych kwestiach nie są prowadzone.

* źródło strona MSW

 

Inicjatywa ustawodawcza

Federacji ZZ SM

 

UWAGA – ZBIERAMY PODPISY

 

Wszystkich chętnych do złożenia podpisu zachęcamy do pobrania właściwych druków i przesłanie zwrotnie na adres Zarządu Głównego wypełnionych arkuszy, w terminie do 10 kwietnia 2015 roku.

POBIERZ PDF:

Arkusz do zbierania podpisów

Projekt ustawy obywatelskiej 

Uzasadnienie do projektu

Wskazówki przy zbieraniu podpisów

 

03-03-2015

02-03 marca 2015 roku

 

KOMUNIKAT ZG NSZZ PP

      

      W dniach 02 – 03 marca 2015 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa.W drugiej części posiedzenia w dniu 2 marca 2015 r. odbyło się spotkanie Zarządu Głównego z Kierownictwem Komendy Głównej PSP. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji st. bryg. Tomasz Zając oraz Doradca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Ireneusz Królik.

 

11.02.2015

11 luty 2015 roku

LIST DO PANI PREMIER

 

W dniu 11 lutego 2015 roku  w kancelarii Prezesa Rady Ministrów w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został złożony list do pani Premier RP, w którym FZZSM wyraziła swoje zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami związanymi z protestami pracowniczymi i aktami terrorystycznymi.

pobierz dokument-PDF

10.02.2015

10 luty 2015 roku

 

Spotkanie z Minister Teresą Piotrowską

 

      W dniu 10 lutego 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie Teresy Piotrowskiej Minister Spraw Wewnętrznych z przedstawicielami związków zawodowych Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie odbyło się przy udziale Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza

 

 

patrz Komunikat MSW: Minister Teresa Piotrowska spotkała się ze związkami zawodowymi

 

10.02.2015

10 luty 2015 roku

EMERYTURY BEZ ZMIAN

        Minister Teresa Piotrowska poinformowała w piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ FSG, iż w resorcie spraw wewnętrznych nie są prowadzone ani planowane jakiekolwiek prace nad zmianą zasad naliczania emerytur mundurowych.

pobierz dokument-PDF

21.01.2015

21 stycznia 2015

 

Spotkanie szefowej MSW z fundacjami wspierającymi funkcjonariuszy i ich rodziny

 

Teresa Piotrowska, minister spraw wewnętrznych spotkała się z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Fundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz członkom ich Rodzin „Solidarni”.

*żródło strona MSW

15.01.2015

15 stycznia 2015 roku

 

KOMUNIKAT

W dniu 15 stycznia 2015 roku w m. Serocku/k. Warszawy odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z udziałem Prezydiów poszczególnych związków wchodzących w skład Federacji. W trakcie spotkania dokonano analizy i oceny dotychczasowego funkcjonowania Federacji oraz omówiono program działania w najbliższym czasie.

 

 

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podczas posiedzenia w dniu 15 stycznia 2015 roku, podjęła decyzję o poparciu słusznych żądań związków zawodowych przeciwstawiających się likwidacji miejsc pracy na Śląsku, w szczególności w kopalniach.

pobierz plik pdf

styczeń 2015

styczeń 2015 roku

Rekompensatą za pracę w godzinach nadliczbowych może być czas wolny, ale powinien być on udzielany w wymiarze wyższym od liczby przepracowanych nadgodzin – proponuje rzecznik  praw obywatelskich w liście skierowanym  do premiera.

        Takie rozwiązanie – zdaniem prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich – powinno dotyczyć wszystkich zatrudnionych, z wyjątkiem tych zajmujących kierownicze stanowiska. W tej sprawie RPO skierowała w grudniu 2014 r. kolejne już wystąpienie do premiera, w którym wnioskuje o zgodność polskich przepisów  z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej -  poinformował Dziennik Gazeta Prawna. 

 

 

NIECH TEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ WIGILIJNY

PRZYNIESIE MOC RADOŚCI I SZCZĘŚCIA
A NADCHODZĄCE BOŻE NARODZENIE
WRAZ Z NOWYM 2015 ROKIEM
STANĄ SIĘ CHWILĄ I CZASEM SPEŁNIENIA MARZEŃ
 
czego w imieniu własnym i Zarządu Głównego

życzy

 Krzysztof Hetman

Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

 

A K T U A L N O Ś C I  2014 rok

 

 

 

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa