Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
STATUT
STRUKTURA i ZASIĘG
DEKLARACJA PROGRAMOWA
DOKUMENTY ZG
KONTAKT Z NAMI
 
BIULETYN
KOMUNIKATY
NASZYM ZDANIEM
 
UCHWAŁY
MSWiA
KG PSP
POROZUMIENIA
 
Niezbędnik
JAK ZOSTAĆ ZWIĄZKOWCEM !!!
AKTY PRAWNE
OPINIE
 
Dodatki
GALERIA ZDJĘĆ
NAPISALI O NAS
ARCHIWUM
CIEKAWE STRONY

 

Inne Związki 
NASZE AKCJE 

AKTY PRAWNE !!!

* Jaki jest stan zaawansowania prac nad zmianami rozporządzeń ?

 

Na dzień dzisiejszy trudno jest określić termin wejścia w życie najbardziej oczekiwanych rozporządzeń w sprawie: organizacji komend , kwalifikacji i płac - wszystkie znajdują się w trakcie uzgodnień wewnątrz resortowych. Według uzyskanych informacji ostateczny termin podpisania Rozporządzenia Płacowego upływa 02 czerwca br. (ustawowy termin konsumpcji podwyżek budżetowych), prawdopodobnie pod koniec maja nastąpi zaliczkowa wypłata podwyżek (grupa + wysługa)  z wyrównaniem od 01 stycznia 2006 roku - w przypadku braku podpisanego w/w rozporządzenia.

 

Poniżej szczegółowy wykaz stanu legislacyjno-prawnego według danych i opracowania KG – źródło BP KG PSP stan na początek kwietnia 2006r.


NOWELIZACJA USTAWY O PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 6 maja 2005 r.

Przewidziano do wydania :

17 rozporządzeń  (jedno Rady Ministrów i szesnaście Ministra właściwego do Spraw

Wewnętrznych) Oraz 5 zarządzeń Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

OBOWIZUJĄ:

         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej (Dz. U. Nr 212, poz. 1765) weszło w życie 12 listopada 2005 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) weszło w życie 1 grudnia 2005 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 241, poz. 2033) weszło w życie 24 grudnia 2005 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 241, poz. 2034) weszło w życie 24 grudnia 2005 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 241, poz. 2035 ) weszło w życie 24 grudnia 2005 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży  Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191 ) weszło w życie 13 stycznia 2006 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25) weszło w życie 25 stycznia 2006 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 9, poz. 52) weszło w życie 27 stycznia 2006 r.

         rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 26) weszło w życie 1 kwietnia 2006 r.

 

WKRÓTCE ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ:

 

         zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r.  w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

         zarządzenie Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej

- oba zarządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, który ukaże się w pierwszym półroczu 2006 r.

 

PROJEKTY W TOKU PRAC LEGISLACYJNYCH


* rozporządzenia MSWiA w końcowej fazie prac legislacyjnych:

         w sprawie opiniowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

         w sprawie szczegółowej organizacji i form odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

         w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

         w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej)
Państwowej Straży Pożarnej            

         w sprawie określenia stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych 

10 marca 2006 r. nowe wersje tych projektów przesłano do uzgodnień wewnątrzresortowych i konsultacji społecznych wraz z projektem

         w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

         w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży  Pożarnej

- projekt nadal na etapie opracowywania merytorycznego

 

Zarządzenia Komendanta Głównego

         w sprawie sposobu  przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego

         w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego

- trwają prace legislacyjne w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

         w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej, użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej

- wypełniony formularz wniosku o notyfikację przesłano do Departamentu Prawnego MSWiA w celu formalnego wszczęcia procedury notyfikowania projektu Komisji Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa