Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


    

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęły decyzję o przeprowadzeniu ogólnokrajowej akcji ujawniania, jak głosowali poszczególni posłowie w sprawie projektu ustawy o zwolnieniach lekarskich służb mundurowych.
JAK GŁOSOWANO


DECYZJA
Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
 


         Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanawia przeprowadzić ogólnokrajową akcję, w której ramach  funkcjonariusze służb mundurowych i społeczeństwo otrzymają informację, jak poszczególni posłowie głosowali nad ustawą w sprawie L-4 żołnierzy i funkcjonariuszy.
 
             W związku z tą akcją związki zawodowe tworzące Federację ZZSM w każdym województwie sporządzą wykazy posłów z podziałem na ugrupowania poselskie i okręgi wyborcze wraz z danymi, jak zagłosowali oni nad całością ustawy,  a także nad poprawkami dotyczącymi pozostawienia zasiłku chorobowego w wysokości 100% i wprowadzenia do ustawy 14- dniowego okresu ochronnego. Wykazy te będą pomocne przy kolejnych wyborach roku 2014  i roku 2015 w tym w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

   


Jak głosowano podczas 59 posiedzenia Sejmu w sprawie przyjęcia niekorzystnej dla Służb Mundurowych Ustawy o L4
Głosowanie nr 19 - posiedzenie 59. Dnia 24-01-2014 godz. 09:33:09

Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o SG, ustawy o PSP, ustawy o BOR, ustawy o ABW oraz AW, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,  ustawy o CBA, ustawy o SKW oraz SWW, ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW,  ustawy o SW oraz niektórych innych ustaw

Głosowało - 445, Za - 271, Przeciw - 173, Wstrzymało się - 1, Nie głosowało - 15

 

Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 203 198 198 - - 5
PiS 136 133 - 133 - 3
TR 36 34 34 - - 2
PSL 33 32 32 - - 1
SLD 26 24 - 24 - 2
SP 17 17 1 15 1 -
niez. 9 7 6 1 - 2

 Imienna lista Posłów którzy brali udział w głosowaniu -

 

 

 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa