Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Warszawa 04 marca 2014 roku

 

F- 40/2014

KOMUNIKAT

Federacji Zawiązków Zawodowych

Służb Mundurowych

z dnia 04 marca 2014 roku

  

        W dniu 04 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podczas którego omówiono bieżące działania federacji w/s aktualnie procedowanych projektów (ustawa o L-4, komisje lekarskie, wykaz chorób). Dokonano podsumowania dotychczasowych przedsięwzięć i podjętych form protestu, w tym ostatniej pikiety pod Parlamentem w dniu w 19 lutego 2014 roku.
       Kontynuowanie i usilne forsowanie na każdym szczeblu niekorzystnych dla funkcjonariuszy pomysłów, zmusza nasze środowisko do podejmowania działań przeciwdziałającym tym rozwiązaniom w nowych formach. Podkreślając niezadowolenie i zdecydowany protest funkcjonariuszy służb mundurowych, podjęto decyzję o:

  • Kontynuowaniu działań zmierzających do wejścia w życie Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie ustawy o nadgodzinach, oraz ekwiwalencie za służbę pełnioną w porze nocnej, święta i dni ustawowo wolne,

  • Skierowaniu wystąpień do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, zwracających uwagę na brak dialogu społecznego przy niekorzystnych dla funkcjonariuszy i bezpieczeństwa publicznego zmianach ustawowych, stawiający pod znakiem zapytania otwartość i tolerancyjność Rządu Polskiego, oraz jego zdolność do rozmów z uprawnionymi reprezentantami strony społecznej.
     

        Ustalono że do dnia 17 marca 2014 roku organizacje wchodzące w skład Federacji ZZ SM skierują uwagi do projektu rozporządzenia MSW w/s wykazu chorób mających związek ze służbą

  Federacja ZZ SM

/-/ podpisy      

 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa