Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Warszawa, 14 listopada 20141

F-26/2014


K O M U N I K A T


      W dniu 14 listopada 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej, w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych: NSZZ Policjantów,  NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,  Związku Zawodowego Strażaków "Florian",  NSZZ Pracowników Pożarnictwa, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz mecenas dr Marta Derlatka


Podczas spotkania ustalono harmonogram działania Komitetu:

 

  •  do dnia 26 listopada 2014 roku - mec. M. Derlatka przekaże członkom Komitetu ostateczną wersję projektowanej ustawy,

  •  do dnia 28 listopada 2014 roku członkowie Komitetu przekażą stanowiska akceptujące proponowany projekt ustawy,

  •  po dniu 28 listopada 2014 roku projekt ustawy zostanie umieszczony na stronach internetowych związków zawodowych służb mundurowych,

  • w terminie od dnia 1 grudnia 2014 roku do dnia 7 grudnia 2014 roku członkowie Komitetu poszczególnych związków zawodowych służb mundurowych zbiorą podpisy w ilości po 250 na przekazanym formularzu,

w dniu 8 grudnia 2014 roku do godz. 11.00 przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych dostarczą zebrane podpisy na formularzach do Biura Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Warszawa, ul. Puławska 148/150, które zostaną złożone przez Pełnomocnika i Zastępcę pełnomocnika do Marszałka Sejmu.

 


 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa