Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

Warszawa 28 października 2014 r.

 

  

     

    W dniu 28 października 2014 roku odbyło się spotkanie założycielskie "Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy i Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o Służbie Więziennej", w którym uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych:

  •  NSZZ Policjantów,

  •  NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej,

  •  Związku Zawodowego Strażaków "Florian",

  •  NSZZ Pracowników Pożarnictwa,

  •  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Podczas spotkania ukonstytuował się Komitetu oraz przyjęto Statut Komitetu. Ponadto dokonano wyboru Pełnomocnika, którym została pani mec. Marta Derlatka i Zastępcy Pełnomocnika, na którego wybrano kol. Dorotę Cyma - Końska - Wiceprzewodniczącą ZG NSZZ Policjantów.

Siedzibą Komitetu jest Zarząd Główny NSZZ Policjantów, 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150.

Następne spotkanie Komitetu odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 11.00.

Wiceprzewodniczący
ZG NSZZP
Jerzy Kaniewski 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa