Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


 

       W dniu 22 stycznia br.  Przewodniczący ZG NSZZ PP wspólnie z delegacją województwa wielkopolskiego / z organizacji NSZZ PP z Konina, Słupcy i Turku/  obserwowali z galerii sejmowej debatę dot. ustawy o "L-4". Debata parlamentarna pokazała, że do posłów koalicji rządzącej nie docierają racjonalne argumenty strony społecznej ,oraz części opozycyjnych Posłów.

Transmisja posiedzenia Sejmu RP dostępna pod poniższym linkiem:

od godz. 10.15 do godz. 11.52
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=57C5B17853E27357C1257C6700481F 2E#


również dzisiaj o godzinie 19:00 w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w trakcie II czytania projektu ustawy "L-4"
 


Warszawa, 22 stycznia 2014 roku


Komunikat FZZ SM


        W związku z przeprowadzeniem w Sejmie drugiego czytania niekorzystnego i szkodliwego dla służb mundurowych projektu ustawy ws. zwolnień lekarskich żołnierzy i funkcjonariuszy (druki sejmowe nr 1497 i 1975). Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przewiduje w szczególności następujące dalsze działania protestacyjne:

  1. Sporządzenie projektu obywatelskiego ustawy zakładającego wprowadzenie płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej i dni ustawowo wolne od pracy.

  2. Sporządzenie wystąpienia postulującego 30-dniowy okres ochronny przy zwolnieniach lekarskich żołnierzy i funkcjonariuszy . Wystąpienie to zostanie skierowane do wszystkich klubów poselskich i parlamentarnych. Komisji Spraw Wewnętrznych. Komisji Ustawodawczej i parlamentarnego zespołu ds. służb mundurowych oraz do wszystkich posłów indywidualnie.

  3. Przygotowywanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku przyjęcia ustawy ws.L-4 funkcjonariuszy i żołnierzy w kształcie niekorzystnym dla środowiska służb mundurowych.

  4. Udział umundurowanych funkcjonariuszy w posiedzeniu Sejmu przy trzecim czytaniu projektu ustawy ws. L-4.

  5. Pikieta przed Sejmem RP w dniu trzeciego czytania projektu ustawy ws. L-4.

  6. Przeprowadzenie akcji zbiorowego odsyłania do Prezesa Rady Ministrów jego listu do funkcjonariuszy i żołnierzy z czerwca 2010 roku. w przypadku nieuwzględnienia w ustawie ws. L-4 wniosków strony społecznej.

 ( - ) Federacja

Związków Zawodowych Służb Mundurowych


 

GALERIA

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa