Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Warszawa, 20 stycznia 2014 roku

F-2/2014

KOMUNIKAT

17 stycznia 2014 roku w budynku MSW w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza i Sekretarza Stanu w MSW Piotra Stachańczyka z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W spotkaniu uczestniczył także pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych do kontaktów ze związkami zawodowymi Jakub Bednarek.

Podczas spotkania Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentowali:

- Grzegorz Nems - Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów;

- Mariusz Tyl- Przewodniczący KKW NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

- Czesław Tuła - Przewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników

   Więziennictwa;

- Krzysztof Oleksak - Przewodniczący ZK Związku Zawodowego Strażaków "Florian";

- Paweł Borek - Wiceprzewodniczący ZG NSU Pracowników Pożarnictwa.

Spotkanie odbyło się na podstawie wcześniejszych wniosków strony społecznej oraz uzgodnień z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz. i było poświęcone procedowanym obecnie projektom ustaw, które dotyczą służb mundurowych, w szczególności projektowi ustawy dotyczącej zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Na wstępie Minister Spraw Wewnętrznych poinformował o przebiegu dotychczasowych prac nad ustawą o l-4, wskazując na jej modyfikację, która była postulowana przez związki zawodowe, polegającą na odstąpieniu od zawartego pierwotnie w projekcie zapisu o ograniczeniu do pół roku okresu, po którym funkcjonariusz przebywający na zwolnieniu lekarskim mógłby zostać zwolniony ze służby. Minister Sienkiewicz podtrzymał również dotychczasowe stanowisko MSW w zakresie braku zgody na wprowadzenie zapisów umożliwiających wprowadzenie okresu przejściowego - ochronnego, po którym następowałoby obniżenie uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy do 80%. W swoich wystąpieniach reprezentanci FZZSM podtrzymali swoje dotychczasowe stanowisko, iż projektowana ustawa w kształcie przyjętym przez sejmową komisję spraw wewnętrznych byłaby możliwa do częściowego zaakceptowania przez stronę związkową w przypadku wprowadzenia do niej wnioskowanego okresu przejściowego, np. 30 dni, co pozwoliłoby m.in. na uniknięcie trudności interpretacyjnych w zakresie związku ze służbą pospolitych zachorowań wynikających z warunków pełnienia służby. W toku dalszej dyskusji ustalono, że w celu wyeliminowania nieporozumień wszelkie zmiany w przepisach dotyczących służb mundurowych będą przedmiotem rozmów między przedstawicielami resortu a stroną związkową. Strony uzgodniły powołanie zespołu rządowo - związkowego w celu wypracowania harmonogramu dalszych spotkań Ministra Spraw Wewnętrznych i Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W pierwszej kolejności zespól ten zajmie się projektem rozporządzenia MSW w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy mających związek ze służbą.

Za Federację

Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów

(-) Grzegorz NEMS

 

       

 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa