Powrót do strony ZG NSZZPP Najnowsze wiadomosci !!!Co wiedzieć warto !!!Pisma, informacje  ZG NSZZ PP !!!Dane teleadresowe !!!
Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

MSW oraz MS


Wystąpienie Prezes Rady Ministrów - Spotkanie

 

Warszawa 07 maja 2014 roku

 

F- 17/2014

KOMUNIKAT

Federacji Zawiązków Zawodowych

Służb Mundurowych

z dnia 07 maja 2014 roku

  

       

      Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej, postanawia wzmóc kampanię informacyjną, w której ramach żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych, ich rodziny, emeryci i renciści służb mundurowych oraz społeczeństwo otrzymają informację, jak poszczególni parlamentarzyści głosowali nad projektem ustawy w sprawie L-4 żołnierzy i funkcjonariuszy. W dalszej kolejności FZZSM planuje przeprowadzenie szeregu spotkań i rozmów nt. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy na forum międzynarodowym oraz zorganizowanie w Polsce seminarium w tej sprawie z udziałem gości zagranicznych.

 

      FZZSM kontynuuje prace nad obywatelskim projektem ustawy regulującej kwestię płatnych nadgodzin funkcjonariuszy oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

 

      Równocześnie FZZSM zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości o pilne spotkania ws. waloryzacji i podwyżki płac funkcjonariuszy, a także kontynuacji wdrażania motywacyjnych systemów uposażeń. Ponieważ do premiera wnioskowaliśmy o spotkanie już kilkakrotnie, liczymy, że tym razem znajdzie dla nas czas, podobnie jak miało to miejsce niedawno w przypadku górniczych związków zawodowych.


     W zależności od rezultatów powyższych spotkań FZZSM rozważy możliwość przyszłego złagodzenia akcji protestacyjnej.

  Federacja ZZ SM

/-/ podpisy      

 

 


 
|Strona GłównaAktualności| Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa