Dzisiaj jest:
                    Witamy           na stronie internetowej Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa  !!!
Uchwała Finansowa !!!

Niezależny Samorządny                                                             Warszawa/Józefów, 16 czerwca 2003 r.

   Związek Zawodowy

 Pracowników Pożarnictwa

 

 

 

U C H W A Ł A    F I N A N S O W A

 

Krajowego Zjazdu Delegatów

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

z dnia 16  czerwca 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania składek członkowskich

 

Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, działając w oparciu o zapisy Statutu Związku ustala:

1.    Organizacje Związkowe są zobligowane do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów działania władz ogólnozwiązkowych poprzez odprowadzanie należnych składek ustalonych przez Zarząd Główny Związku.

2.    Wysokość składek odprowadzanych na rzecz Zarządu Głównego określa w formie stosownej Uchwały Krajowy Zjazd Delegatów.

3.    Krajowy Zjazd Delegatów  ustala wysokość składki na rzecz Zarządu Głównego Związku w wysokości 2 złote miesięcznie od każdego członka organizacji.

4.    Zarządy poszczególnych organizacji przekazują Zarządowi Głównemu należną część składek członkowskich nie później niż do końca następnego miesiąca.

5.      Wobec organizacji nieopłacających lub zalegających z opłatą należnych składek Zarząd Główny może zastosować sankcje, od upomnienia do skreślenia z rejestru związku włącznie.

Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Jednostki.

 

Środki finansowe pozyskane z należnych składek pozostają w dyspozycji odpowiednich władz Związku i są rozdysponowane na działalność statutową Związku, według ich suwerennych decyzji.

 

 

   Za Zjazd

Przewodniczący  ZG NSZZ PP

 

 

                    Krzysztof Hetman

 

 

 

 

 

 

 
|Strona GłównaAktualności | Biuletyn | Dokumenty | Niezbędnik | O Nas |Kontakt|

Wszelkie prawa zastrzeżone! 2003 by ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa