Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

15 - 02 - 2019 - Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych - źródło KG PSP

 

img 0656

 

15 lutego 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie KG PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP. 

Stronę społeczną reprezentowali:     

 • Pan Krzysztof ANDURA – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”;    
 • Pan Bartłomiej MICKIEWICZ – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”;    
 • Pan Krzysztof OLEKSAK – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian”;    
 • Pan Krzysztof HETMAN – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 

img 0673

 

Stronę służbową reprezentowali:     

 • nadbryg. Marek JASIŃSKI – zastępca komendanta głównego PSP;    
 • st. bryg. Marcin WILCZYŃSKI – dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP;    
 • bryg. Rafał ADAMIEC – przedstawiciel komendanta głównego PSP ds. kontaktów ze związkami zawodowymi;    
 • mgr Stanisław RYBICKI – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP.

 

img 0653

 

W trakcie spotkania uzgodniono:     

 • zasady rozdziału środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju na 2019 rok, będących w dyspozycji komendanta głównego PSP;    
 • zasady rozdziału oraz wysokość środków finansowych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2019 roku, wynikające z zawartego porozumienia między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a związkami zawodowymi funkcjonariuszy służb mundurowych resortu MSWiA, na poszczególne komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie) PSP funkcjonujące na terenie danego województwa i jednostki centralne;    
 • zasady przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych od 1 stycznia 2019 roku, wynikające z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

 

img 0677

 

Spotkanie zakończono podpisaniem stosownego porozumienia.

Opracowanie: KG PSP Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego.

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu