Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

11 - 02 - 2019 - Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych - źródło KG PSP

 

4 lutego 2019 r., w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP na nagrody i zapomogi dla strażaków w kraju na 2019 rok.  W spotkaniu uczestniczył gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele związków zawodowych: 

 

 igp0507

 

Krzysztof Andura – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Bartłomiej Mickiewicz – wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Hetman – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa

 

zgnszzpp350

 

, Krzysztof Oleksak – Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. Ponadto z ramienia Komendy Głównej PSP w spotkaniu uczestniczyli:  st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji, bryg. Piotr Strawa – z-ca dyrektora Biura Kadr i Organizacji, bryg. Rafał Adamiec – p.o. dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia dotyczące rozdziału środków na podwyżki uposażeń od 1 stycznia br., dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. 

 

 igp0508

Przedstawiono też rozliczenie wydatkowanych środków finansowych na nagrody i zapomogi dla strażaków w roku 2018. Omówiono również kwestie rozdziału środków na nagrody oraz wysokości przyznawanych nagród w roku 2019. W tym zakresie nie osiągnięto porozumienia.  Opracowanie: KG PSP Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego.

 

psp

 

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu