-=kod nszz pp

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

S T R U K T U R A

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego

Pracowników Pożarnictwa

 

zgnszzpp500

KRAJOWY REJESTR ORGANIZACJI

NSZZ PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

 

Jednostka organizacyjna               Liczebność         Ilość organizacji

Dolnośląskie                                    169                        9

Kujawsko-Pomorskie                     83                          3

Lubelskie                                         120                        5

Lubuskie                                          23                          2

Łódzkie                                            98                          4

Małopolskie                                    35                           2

Mazowieckie                                  106                        12

Opolskie                                         157                         4

Podkarpackie                                 159                         5

Podlaskie                                        94                           5

Pomorskie                                      30                           3

Śląskie                                              88                           1

Świętokrzyskie                               177                         11

Warmińsko-Mazurskie                 95                           4

Wielkopolskie                                510                        13

Zachodnio-Pomorskie                  54                           5

Razem                                             1998                      88

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu