Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

12 / 13 - 12 - 2018 - KOMUNIKAT Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 nszzpp500

W dniach 12-13 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej w Warszawie odbyło się pierwsze Posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa. W dniu 12 grudnia 2018 roku spotkanie rozszerzone zostało o przedstawicieli Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku. (...)

 

29 - 11 - 2018 - Spotkanie komendanta głównego PSP z Przewodniczącymi central Związków Zawodowych - źródło KG PSP

 

 igp0129

 

 

  29 listopada 2018 r., w Komendzie Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach PSP, dotyczące mechanizmu rozdziału podwyżki 655 zł brutto/etat od 1 stycznia 2019 r. (...)

 

28 - 11 - 2018 - Zgodne działania Ministra MSWiA w związku z porozumieniem, który wyraził zgodę na prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej

mswia2

Nawiązując do Porozumienia zawartego w dniu 8 listopada 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy resortu, informuję, że Minister SWiA wyraził zgodę na prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej. (...)

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu