Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

07 - 11 - 2018 - "... szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą" - KOMUNIKAT Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa

 

"... szukajmy celów, które nas łączą, a nie tych, które dzielą"

 

logo

 

 

      W dniu 06 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Informacje o decyzjach podjętych podczas tego spotkania zostaną umieszczone w oficjalnym komunikacie Rady FEDERACJI ZZ SM (...)

02 - 11 - 2018 - KOMUNIKAT Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa 

 

 zgnszzpp350

 

W nawiązaniu do ostatnich zdarzeń i wystąpień w zakresie dysponowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do pomocy i wspomagania działań Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym m.in. akcji ZNICZ 2018), przypominam, ustawowe zadania naszej służby (art. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 7 Ustawy o PSP) uniemożliwiają udział sił i środków PSP w w/w działaniach, jak również dysponowania do takich zadań innych sił ochrony przeciwpożarowej. (...)

 

29 - 10 - 2018 - pismo Departamentu Budżetu MSWiA dotyczące relacji przeciętnych miesięcznych uposażeń i podwyżek funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. do przeciętnego miesięcznego uposażenia  i podwyżki żołnierzy zawodowych

                                                            

mswia2

 

I N F O R M A C J A

 

Szanowni Panowie Przewodniczący, stosownie do dokonanych na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r. ustaleń niniejsze pismo zawiera dane dotyczące relacji przeciętnych miesięcznych uposażeń i podwyżek funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. do przeciętnego miesięcznego uposażenia i podwyżki żołnierzy zawodowych. (...)

 

23 - 10 - 2018 - KOMUNIKAT z obrad Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w MSWiA oraz projekt porozumienia w zakresie realizacji postulatów

                                                            

Federacja baner poziom

 

K O M U N I K A T

 

       W dniach 23 października 2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Wiceministrem Jarosławem Zielińskim (...)

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu