Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

mswia2

 

DB-W-078-36/2018                                                                                    Warszawa, dnia 26 października 2018 r. 

 

                                                                                                               według rozdzielnika

 

Szanowni Panowie Przewodniczący,

stosownie do dokonanych na spotkaniu w dniu 23 października 2018 r. ustaleń niniejsze pismo zawiera dane dotyczące relacji przeciętnych miesięcznych uposażeń i podwyżek funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. do przeciętnego miesięcznego uposażenia i podwyżki żołnierzy zawodowych.

 

Wysokość przeciętnych miesięcznych uposażeń funkcjonariuszy ww. formacji resortu wynika z iloczynu tzw. wskaźnika wielokrotności określanego w rozporządzeniach Rady Ministrów i kwoty bazowej, której wysokość ustalana jest w ustawach budżetowych.

 

Analogiczny mechanizm dotyczy żołnierzy zawodowych, z tym że wielkość wskaźnika wielokrotności określa w rozporządzeniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na dzień 1.10.2018 r. wskaźniki wielokrotności i przeciętne uposażenia (wraz z nagrodami rocznymi), przy kwocie bazowej 1.523,29 zł wynosiły w: Policji - 3,28 i uposażenie 4.996,39 zł, Straży Granicznej – 3,28 i uposażenie 4.996,39 zł, a w Państwowej Straży Pożarnej - 3,22 i uposażenie 4.904,99 zł.

 

W odniesieniu do żołnierzy zawodowych wskaźnik wielokrotności wynosi 3,20 i uposażenie (z dodatkowym uposażeniem rocznym) - 4.874,53 zł.

 

Pierwsza podwyżka w 2019 r. uposażeń funkcjonariuszy naszego resortu wynikająca z Programu modernizacji zostanie dokonana od 1 stycznia średnio o 309 zł miesięcznie na etat (a ze wzrostem nagrody rocznej 335 zł), przy wzroście wskaźników wielokrotności o 0,22.

 

Po podwyżce wskaźniki i przeciętne uposażenia wyniosą odpowiednio w: Policji - 3,50 i 5.331,52 zł, Straży Granicznej - 3,50 i 5.331,52 zł oraz w Państwowej Straży Pożarnej - 3,44 i 5.240,12 zł.

 

Podwyżka żołnierzy zawodowych od 1.01.2019 r. wyniesie miesięcznie 605 zł (a ze wzrostem dodatkowego uposażenia rocznego - 655 zł) i uposażenie zwiększy się do kwoty 5.529,54 zł, przy wzroście wskaźnika wielokrotności o 0,43, tj. do 3,63.

 

Kolejna druga podwyżka w 2019 r. uposażeń funkcjonariuszy resortu zostanie dokonana od 1 lipca średnio o 253 zł miesięcznie na etat (a ze wzrostem nagrody rocznej 274 zł), przy podwyższeniu wskaźników wielokrotności o 0,18.

 

Po drugiej podwyżce wskaźniki wielokrotności i przeciętne uposażenia wyniosą odpowiednio w: Policji - 3,68 i 5.605,71 zł, Straży Granicznej - 3,68 i 5.605,71 zł oraz w Państwowej Straży Pożarnej - 3,62 i 5.514,31 zł.

 

Łącznie więc w 2019 roku przeciętne miesięczne uposażenia funkcjonariuszy wzrosną o 562 zł (a ze wzrostem nagrody rocznej o 609 zł), przy wzroście wskaźników wielokrotności o 0,40.

 

Z powyższych informacji wynika, że po podwyżkach od 1.01.2019 r. i od 1.07.2019 r. przeciętne miesięczne uposażenia funkcjonariuszy (z nagrodą roczną) będą wyższe w Policji i Straży Granicznej o 76,17 zł, a w Państwowej Straży Pożarnej niższe o 15,23 zł od przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych (z dodatkowym uposażeniem rocznym) wynoszącego 5.529,54 zł.

 

 

Departament Budżetu MSWiA

 

Otrzymują:

 

  1. Pan Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
  2. Pan Marcin Kolasa – Przewodniczący ZG NSZZ FSG,
  3. Pan Krzysztof Oleksak – Przewodniczący ZK ZZS „Florian”,
  4. Pan Krzysztof Hetman – Przewodniczący ZG NSZZ PP,
  5. Pan Krzysztof Dośla – Przewodniczący ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 

 

Do pobrania :

pdf ikona  -  29 - 10 - 2018 - pismo Departamentu Budżetu MSWiA dotyczące relacji przeciętnych miesięcznych uposażeń i podwyżek funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej w 2019 r. do przeciętnego miesięcznego uposażenia i podwyżki żołnierzy zawodowych.pdf

 

mswia2

 

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu