Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

zgnszzpp500


 

K O M U N I K A T

 

       W dniach 10-12 października 2018 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Krucze Skały w Karpaczu, odbyły się obrady Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Pracowników Pożarnictwa, podczas których dokonano wyboru nowych władz Związku, w skład których wchodzą:

 

Zarzad2018

 

ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący - Krzysztof Hetman - KG PSP Warszawa

Wiceprzewodniczący - Paweł Borek - KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski

Wiceprzewodniczący - Krzysztof Wojtkowiak - KM PSP Poznań

Wiceprzewodniczący - Andrzej Lisiecki - KW PSP Warszawa

Sekretarz - Jolanta Puk - KM PSP Zielona Góra

Skarbnik - Zbigniew Rogodziński - KM PSP Konin / emeryt

Członek Zarządu - Jolanta Barczyk - KP PSP Brzeg

Członek Zarządu - Tomasz Guzek - KP PSP Chełmno

Członek Zarządu - Grzegorz Lisowski - KW PSP Białystok

Członek Zarządu - Piotr Gzik - KM PSP Łódź

Członek Zarządu - Damian Piejko - KM PSP Przemyśl

Członek Zarządu - Piotr Ciosek - KP PSP Otwock

Członek Zarządu - Szymon Kwaśnica - KP PSP Wodzisław Śąski

Członek Zarządu - Rafał Wyżycki - KM PSP Kraków

Członek Zarządu - Albert Kloc - KP PSP Biłgoraj

Członek Zarządu - Jarosław Kruk - KM PSP Gdańsk

Członek Zarządu - Janusz Pączka - KP PSP Świdnica

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący - Andrzej Drzewiecki - KP PSP Turek

Wiceprzewodniczący - Mikołaj Lewandowski - KM PSP Poznań

Sekretarz - Jakub Jarmuszczak - KP PSP Wołów

 

3

 

1

 

W trakcie obrad podjęto dyskusję w następujących tematach:

  • działań Związku w ramach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem trwającej akcji protestacyjnej i przebiegu Manifestacji w dniu 02 października br. w Warszawie - dyskusja i propozycje podejmowania działań w ramach PSP (formach i możliwych działaniach). Zobowiązano Zarząd Główny do podjęcia Uchwały i opracowania zasad (instrukcji) w zakresie możliwych działań protestacyjnych, z uwzględnieniem posiadanej opinii prawnej i dotychczas przyjętych form protestu.
  • przedstawiono dostępne wystąpienia i interpretacje w zakresie prawa wyboru do ustalenia emerytury zgodnie z zapisami - ustawa emerytalna art. 18 h (rok 2025).
  • podjęto i przedstawiono temat „Dyżurów domowych i pozostawania w gotowości - to czas służby(?)” zgodnie z zapisami Dyrektywy UE 2003/88/We dotyczącej czasu pracy + Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lutego 2018 r. W wyniku podjętej dyskusja podjęto decyzje o skierowaniu wystąpienia z zapytaniem do Kancelarii Prawnej.

 

2

 

Treść podjętych uchwał i stanowisk będzie podstawą dalszych działań i wystąpień Związku w ramach realizacji ustaleń w/w Zjazdu.

 

4

 

5

 

Ponadto, podczas trwania obrad wysłuchano informacji/sprawozdania kol. Marka Garniewicza Prezesa ZarząduFundacji Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin "SOLIDARNI" dotyczącego podsumowania ostatniego okresu działalności fundacji oraz form działania i zakresu udzielanej pomocy. Dodatkowo delegaci mogli zapoznać się z założeniami Nowego PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO „STRAŻAK 5.0” dla Funkcjonariuszy, Pracowników i emerytów PSP, zaprezentowanego przez przedstawicieli Mentora S.A.

 

12

 

9

 

W imieniu własnym i Zarządu Głównego Związku składam serdeczne podziękowania wszystkim delegatom i uczestnikom, właśnie zakończonego Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku. Duże, zaangażowanie i szeroki udział, pozwolił nam na sprawne wywiązanie się z naszych statutowych obowiązków. Składam szczególne podziękowanie dla członków Związku którzy wykazali inicjatywę i aktywnie włączyli się w obrady oraz dyskusję. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i głos w dyskusji.

 

10

13

 

  Mam nadzieję iż właśnie dokonane wybory pozwolą nam wszystkim na jeszcze sprawniejsze działanie na rzecz naszego środowiska oraz dalsze umacnianie i rozwój naszego Związku.

 

19

 

… Jeszcze nigdy tak wielu,

nie prosiło o tak niewiele !

A o co prosimy ?

O to żebyśmy mogli godnie żyć

i godnie służyć tej Ojczyźnie !

Szukajmy celów,

które nas łączą,

a nie pozwólmy się dzielić !

 

Nowy Przewodniczacy NSZZ Pracownikow Pozarnictwa

 

 

 z koleżeńskim pozdrowieniem

Krzysztof Hetman

(-) Przewodniczący ZG NSZZ PP

 

 

Do pobrania :

pdf ikona  -  2018.10.10/12 - KOMUNIKAT z obrad zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Pracowników Pożarnictwa - KARPACZ 2018.pdf

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu