Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa 

Telefon-Fax / E-mail : +48 22 269 31 05 

 zgnszzpp@op.pl oraz cywile@nszzpp.pl

FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN

"SOLIDARNI" - strona www

 

ulotka solidarni

 

 ZAPRASZAMY NA FILM Z WYWIADEM PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI SOLIDARNI - MARKIEM GARNIEWICZ ( 2 min. 12 sek. filmu ) cały artykuł w Aktualnościach

 

Marek

     Fundacja została utworzona w celu udzielania pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin. Środki finansowe fundacji pochodzą z dywidend przekazanych przez ubezpieczycieli na podstawie umów zawartych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Komendanta Głównego PSP, a :

 

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, na grupowe ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień" i grupowe ubezpieczenie na życie typ "Życie" dla pracowników i funkcjonariuszy PSP,

 

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci pracowników i funkcjonariuszy PSP,

 

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. I Inspektorat w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 48, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników i funkcjonariuszy PSP, przy udziale ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Do ubiegania się o pomoc finansową uprawnieni są funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści PSP, którzy są objęci pakietem trzech ww. umów ubezpieczeń, przygotowanych i wdrożonych przez brokera ubezpieczeniowego - firmę MENTOR S.A. Ochroną Ubezpieczeniową w ramach tego pakietu umów objętych jest już ponad 50 % funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Osoby nie należące dotychczas do tego programu mogą zwracać się do osób prowadzących ubezpieczenia w swoich jednostkach organizacyjnych PSP, które dysponują deklaracjami przystąpienia do tych ubezpieczeń. Fundacją pomocy zarządza, powołany na podstawie powyższych umów.

 

Dożywianie dzieci "Pajacyk"

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

RSFirewall security for Joomla®

rsfirewall

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

WLKP ZW NSZZ PP

wlkp

Design by: www.diablodesign.eu