Zarząd Główny NSZZ PP 

Telefon / fax : +48 22 269 31 05 

 E-mail : zgnszzpp@op.pl

FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM PSP ORAZ CZŁONKOM ICH RODZIN

"SOLIDARNI" - strona www

 

ulotka solidarni

 

 ZAPRASZAMY NA FILM Z WYWIADEM PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI SOLIDARNI - MARKIEM GARNIEWICZ ( 2 min. 12 sek. filmu ) cały artykuł w Aktualnościach

 

Marek

     Fundacja została utworzona w celu udzielania pomocy poszkodowanym funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin. Środki finansowe fundacji pochodzą z dywidend przekazanych przez ubezpieczycieli na podstawie umów zawartych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowanymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez Komendanta Głównego PSP, a :

 

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, na grupowe ubezpieczenie emerytalne "Pogodna Jesień" i grupowe ubezpieczenie na życie typ "Życie" dla pracowników i funkcjonariuszy PSP,

 

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci pracowników i funkcjonariuszy PSP,

 

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. I Inspektorat w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 48, na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracowników i funkcjonariuszy PSP, przy udziale ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Do ubiegania się o pomoc finansową uprawnieni są funkcjonariusze, pracownicy, emeryci i renciści PSP, którzy są objęci pakietem trzech ww. umów ubezpieczeń, przygotowanych i wdrożonych przez brokera ubezpieczeniowego - firmę MENTOR S.A. Ochroną ubezpieczeniową w ramach tego pakietu umów objętych jest już ponad 50 % funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Osoby nie należące dotychczas do tego programu mogą zwracać się do osób prowadzących ubezpieczenia w swoich jednostkach organizacyjnych PSP, które dysponują deklaracjami przystąpienia do tych ubezpieczeń. Fundacją pomocy zarządza, powołany na podstawie powyższych umów.

 solidarni250
 

Dożywianie dzieci "Pajacyk" ! ! !

pah pajacyk banner rectangle 300x250 1b

Bezpieczne Wakacje 2018 ! ! !

bezpieczne wakacje

ZW NSZZ Policjantów WLKP

9

Strona Sklepu Ogniowego - Śrem

ogniowy sklep

Design by: www.diablodesign.eu